Top 10 Most Powerful Pokemon Ever

Top 10 Most Powerful Pokemon Ever

10) Zekrom

10) Zekrom

9) Dragonite

9) Dragonite

8) Kyurem

8) Kyurem

7) Eternatus

7) Eternatus

6) Lugia

6) Lugia

5) Giratina

5) Giratina

4) Rayquaza

4) Rayquaza

3) Mewtwo

3) Mewtwo

2) MEW

2) MEW

1)  Arceus

1)  Arceus