top 8 coolest anime characters with spiky hair

1) Bakugo (My Hero Academia)

2) Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen)

3) Vegeta (Dragon Ball Z)

4) Yusei Fudo (Yu-Gi-Oh! 5D's)

5) Kamina (Gurren Lagann)

6) Kenpachi (Bleach)

7) Hiei (YuYu Hakusho)

8) Ryoko Hakubi (Tenchi Muyo!)