top 10 anime characters who can outcook Sanji from One Piece

1) Sebastian Michaelis

2) Tonio Trussardi

3) Kotori Iida

4) Teuchi Ichiraku

5) Brock

6) Kirio Hikifune

7) Soma Yukihira

8) Ryuuji Takasu

9) Shirou Emiya